Prezentacje

 360o


Przy podejmowaniu decyzji  wyborze miejsca noclegowego, wyborze restauracji, wyborze hotelu, czy pensjonatu  często decyduje ilość zebrach informacji podczas wizyty na stronie internetowej ,ale najważniejszym elementem który wpływa na wybór jest to co widzimy, głównie jest to wygląd strony oraz zdjęcia przedstawiające miejsca które zmierzamy odwiedzić. Celem odwiedzającego stronę internetową jest zebranie możliwie maksymalnej ilości informacji. Zadaniem właściciela strony internetowej   jest zamieszczenie na jej łamach wyczerpujących danych w zakresie oferowanego produktu czy usługi.

 Klient odwiedzając stronę internetową świadomie czy też nie, zapamiętuje wyszukiwane informacje, informacje tekstowe zwykle zapamiętujemy w mniejszym procencie niż to, co zarejestrują Masze oczy. Dodatkowym bodźcem, wpływającym na utrwalenie w Pamięci  konkretnych informacji jest możliwość wywierania bezpośredniego wpływu na to co chcemy zobaczyć.  

Prezentacje 360 stopni pozwalają zajrzeć  praktycznie w dowolny zakątek oglądanego obiektu. Obrót , przybliżanie, oddalanie, możliwość sterowania widokiem  zatrzymuje nas na stronie przez dłuższą chwilę, pozwala na przyjrzenie się elementom nas interesującym w dowolny sposób przez dowolny czas. Każdy z nas  lubi mieć wpływ to co widzimy, oglądanie oraz dokładne przyjrzenie się i ocenę, bez poczucia presji i we własnym tempie. Powyższą funkcjonalność zapewniają w 100% prezentacje 360 stopni.  


Wnętrza

 360o

 • Hotele,
 • Pensjonaty,
 • Ośrodki wypoczynkowe,
 • Restauracje, Pizzerie,
 • Domy weselne

 • Zakłady usługowe,
 • Oferty agencji nieruchomości,
 • Sklepy,
 • Salony samochodowe,
 • Fabryki, warsztaty samochodowe,

 • Obiekty turystyczne,
 • Obiekty sakralne,
 • Muzea,
 • Domy sztuki
 • Szkoły

Przedmioty

 360o


 • Zabawki
 • Obuwie
 • Toreki
 • Urządzenia AGD
 • Elektronika użytkowa